Opinion by Ravindar sain | Opined

Ravindar sain
Ravindar sain Jun 2, 2020

#सुप्रभात #ravindarzzz

हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबल:
रामेष्ट: फाल्गुनसख: पिङ्गाक्षोऽमितविक्रम:

उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशन:
लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा

एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन:
स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य: पठेत्

#जय_श्री_राम

#जय_हनुमान_जी